Web Design
                 Tlumaczymy teksty:

Prywatne

- korespondencja, listy
- okolicznościowe kartki
  pocztowe
- życiorys - CV
- rekomendacje
- przemówienia okolicznościowe
- strony internetowe

-

Tłumaczenia przysięgłe

- Oficjalne dokumenty urzędowe
- Akty prawne
- Dyplomy
- Umowy

Zawodowe, dla przedsiębiorstw

- ogłoszenia
- strony internetowe
- broszury
- artykuły z czasopism, interview,
- teksty dokumentalne
- odczyt, prezentacja
- instrukcja obsługi produktu
- plan działalności przedsiębiorstwa:
  business plan
- dokumentacja export/import
- faktura, rachunek, pokwitowanie
- prezentacja przedsiębiorstwa, produktu
- instrukcje obsługi produktów, maszyn i
  urządzeń
- instrukcje BHP, bezpieczeństwa
- instrukcje wykonywania pracy
- umowa i warunki pracy
- kotrakty
- teksty licencji

 

Technika, Nauka i Edukacja

- technika ogólnie
- publikacje naukowe i popularno naukowe,
- podręczniki akademickie i szkolne
- patenty
- software engineering
- informatyka
- ICT
- fizyka
- matematyka

 

Inne usługi

- Nauka polskiego/holenderskiego: indywidualnie i w grupach,
- Warsztaty języka polskiego dla przesiębiorstw

- Korekta gotowych tłumaczeń
- Dla Polaków w Holandii:
             Pomoc językowa i merytoryczna – przygotowanie dokumentów i formularzy dla instancji holenderskich
- Pomoc językowa oraz tłumaczenie na żywo w trakcie negocjacji pomiędzy polskimi i holenderskimi partnerami,
  przedsiębiorstwami, dostawcami i klientami - także w języku angielskim
 

 

[Verpol] [Nederlands] [Polski] [Tlumaczenia] [Cennik] [Kontakt] [Warunki] [O nas] [Nasi Klienci] [English]