Web Design
Downloads

Installatie:

Druk de "Download App" knoop.
Kies "Save", en de file locatie.
Open iTunes.

Ga naar de gesaved zip file en unzio het. Kies de app (ipa) file  klik twee keer. Dat zal de app naar de
iTunes toevoegen.

Sluit jouw iPad aan. Het zou in de iTunes verschijnen.

Kies Apps tab in de Device in iTunes en kies de Apps tab.

Vink de app af op de lijst.

Kies Synchronise Apps, en dan Apply.

De app moet nu op de iPad staan.

Volg de installatie instructies voor de App op iPad.

Kies de klant, server en Guest Book locatie, animatie type.

 

 

Installation instructions:

Press Download App button.
When prompted, select Save, and choose the file location.

Open iTunes.

Go to saved zip file and unzip it. Select app (ipa) file and  click it twice. It will add the app to App list in the iTunes.

Connect your iPad device to PC. It should appear in the Devices in iTunes.

Select Apps in the Device tab in iTunes.

Check Synchronise Apps, and verify that the app name is checked on the list.

Press Apply.

The app should appear on the iPad screen.

Proceed with setup instructions for the app on the iPad

(selection of customer, server and Guest Book locations, animation type).